Παρουσίαση

 

Το Πολιτειακό στοχεύει στην προώθηση του πολιτειακού, με την ευρεία έννοια, προβληματισμού. Πιο συγκεκριμένα όμως, θα ασχοληθούμε με τις δυνατότητες εναρμόνισης ατομικού και δημόσιου συμφέροντος: την αναζήτηση των προϋποθέσεων μιας Ελεύθερης Πολιτείας.

 

Θανάσης Κουραβέλος